Štúdium:

Forma

Do príloh nahrajte vysvedčenie z 9. ročníka.

Informácie o študentovi:

Základné údaje

Meno nesmie byť prázdne alebo obsahovať čísla.
Priezvisko nesmie byť prázdne alebo obsahovať čísla.
Rodné číslo nie je platné.
Miesto narodenia nesmie byť prázdne alebo obsahovať čísla.

Kontakt na študenta

Formát e-mailu nie je správny.
Číslo je v zlom tvare.

Trvalý pobyt

Adresa musí obsahovať ulicu a číslo domu.
Mesto nesmie obsahovať čísla alebo špeciálne znaky.
PSČ je v zlom tvare.

Informácie o rodičoch:

Matka

Meno nesmie obsahovať čísla.
Priezvisko nesmie obsahovať čísla.
Formát e-mailu nie je správny.
Číslo je v zlom tvare.

Otec

Meno nesmie obsahovať čísla.
Priezvisko nesmie obsahovať čísla.
Formát e-mailu nie je správny.
Číslo je v zlom tvare.

Doplňujúce údaje:

Prílohy:

Do príloh nahrajte vysvedčenie z 9. ročníka.
Bez súhlasu prihlášku nie je možné odoslať.
Bez prehlásenia prihlášku nie je možné odoslať.